Уеб сайтът https://ahtopol-sunnyday.com/ е собственост на Фирма „Свега“ ЕООД – София. Дружеството осъществява туристическа дейност, като предлага нощувки, данни за които можете да намерите на основната страница на уеб сайта.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.

Видове лични данни, които съхраняваме:

Фирма „Свега“ ЕООД – София събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предостави своите стоки и услуги . Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.

Какви данни събираме:

 •  IP адрес;
 • Използван уеб браузър;
 • Време на посещение на нашия уебсайт;
 • Посетени страници.

За какво ги събираме:

 • За да поддържаме нашия уебсайт;
 • За да гарантираме сигурността на Вашите лични данни;
 • За да гарантираме непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу Кибер престъпления.

Отказ от предоставяне на лични данни

Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. Имайте предвид, обаче, че ако не ни дадете определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои опции, налични на нашия уебсайт.

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

 

Споделяне на личната Ви информация

Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата и дружеството, което го разработва);
 • това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които се  съгласили; или
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на Вашата лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашата лична информация в съответствие с нашите правила.

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват вашите лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само вашата лична информация:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и надзорния орган при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато посещавате сайта ни като гост, ще бъдат съхраняване до 3 /три/ години.

Актуалност на личната Ви информация

Ние се стремим да поддържаме личната информация, която съхраняваме за Вас, точна и актуална.

Ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

Ако имате право по всяко време да получите информация относно съхраняваните лични данни.

Вие можете да упражните правото си по един  от следните начини:

 • лично, чрез подаване на писмено заявление по образец, който може да Ви бъде предоставен на място във вилно селище Съни Дей, стопанисвано от фирма  Фирма „Свега“ ЕООД
 • по електронен път, на имейла на „Фирма „Свега“ ЕООД чрез подаване на заявление по образец. В този случай заявлението Ви трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано  удостоверение  на електронен подпис за физическо лице.

 

Промени в настоящата Декларация за поверителност

Всички изменения и допълнения в настоящата Декларация за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия уебсайт: https://ahtopol-sunnyday.com/

За връзка с нас:

Адрес: гр. Ахтопол, ул. Витошка №2

Телефон: +359886 903031

Ел. поща:

 

За връзка с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg